Sunday, December 30, 2012

Steal like an artist, robar com un artiste

Today....well well well, the space station rolled overhead with a Canadian on board, though we couldn't find it.  I am prepared to say that a couple of the planes we saw as it, but I'd be wrong.  Eldest has a dear dear friend over who lives in the UK to her Canada, so they only can get together now.  She is happy.

Me?  The man and I rowed, went to the Picasso museum to see an exhibit about Jaqueline and his ceramics.  Wandered through lovely BCN with the man, and as we had just missed the bus, hung out in a bookstore for a while to wait for the next one.

While there, I picked up, and read cover to cover, Steal Like an Artist by Austin Kleon, hey, he does say to steal good ideas, and credit them, so I didn't buy the book, but I'm crediting the post. (Sorry Austin)  It was good, short, pithy and real.

Take away?


 • Re-institute the drawing a day I used to do, but now I've got to photograph it and post it.  
 • Take drawing materials with me most everywhere
 • Get up earlier and go up and paint.  Period.  Then run.  Gotta get those two things happening
 • Make a calendar to write these up on and cross them off when they are done.
 • Post finished work
 • Commit. (usually one of the toughest bits)
Avui, mira, l'estació espail ha passat per a sobre nosaltres, amb un astronauta canadenc però no la podríem localitzar.  Estic preparada de dir que unes dels avions que hem vist ho és, però seria incorrecte.  La Gran té una molt bona amiga aquí, les només poden trobar aquí Espanya a nadal perquè una viu en Canada i l'altra en Anglaterra.  Estan molt contentes.

Jo?  L'home i jo, hem anat a remar aquest matí, hem anat al museu Picasso per una exposició sobre la Jaqueline i les ceràmiques que va donar al museu fa 30 anys.  Hem anat caminant xino-xano per a BCN, que m'encanta, i que hem acabat de perdre l'autobús, hem quedat en una llibreria mentre esperàvem.  

He trobat un llibre, es diu Steal Like an Artist per Austin Kleon, i diu en el llibre que hem d'agafar bones ideàs, i diu a on les hem trobat, llavors, no he comprat el llibre, però dic a on he trobat l'ideàs. (Perdo Austin) El llibre?  Ben fet, ràpid, concís i diu veritats.

Què he aprés?

 • Recomençar de fer un dibuix cada dia, i a sobre, fer una foto del dibuix i penjar-la.
 • Porta material per dibuixar a tot arreu
 • Aixecar-me més aviat i pujar per pintar, sí o sí.  Desprès, anar a córrer.  Aquestes dues coses han de ser més organitzats.
 • Crea un calendari per notar aquests plans i teixar-los quan son acabades.
 • Penja obres acabades tan per les parets com pel internet
 • Lliurar-me (normalment un dels parts més difícil de fer) 

2 comments:

Anonymous said...

Looking forward to more pictures, then :)

oreneta said...

I have a bunch!!!!

Just have to take one more photo and I'll post them all, actually, no, I'll post all but the last now.