Friday, May 18, 2012

Eldest La Gran

She had an important test today.  Té un examin molt important avui.

She had a test on the cha-cha-cha.  Té un examin de la xa-xa-xa.

I kid you not.  No està una broma.

No comments: