Sunday, November 25, 2012

Election day, dia de les eleccions

Fins ara, un matí molt tranquil.  Et diré més, més tard.

All quiet so far, updates to come.


No comments: