Saturday, June 16, 2012

YEAH!!!!

The man has been away for a week, sailing with some friends.  Now he's back and I am happy.  *aaaaaahhhhhhhh*

L'Home ha estat fora per una setmana, fent navegació amb alguns amics.  Ara ha tornat a casa i estic molt contenta.  *aaaaaaahhhhhhhh* 

No comments: