Monday, October 15, 2012

in which I debate doing a tri. Quan rumio si vull fer un triatló

I have always blown of triathlons as something I want nothing to do with, for a couple of reasons.

  1. cost, all that equipment
  2. the swim, all those people climbing all over you
  3. the run, as in I have always sucked at that
But now triathlons are more common, there are mini-tri's (also called sprints, which is scarier).  A 0.8k swim, 20K bike ride and a 5K run.  I could complete that course tomorrow without training.  We're not talking winning here, just completing.

An Olympic tri is scarier:  1.5K swim, 40K bike ride and a 10K run.  Is it just me, or does that seem a big step up.

OK, the swim, I always blew off the idea of a tri absolutely because of the swim, mostly the thrashing and hammering from the other swimmers.  Then we talked to a friend this summer who'd done one, he said that it's simple: let the pack get in front, then get in.  Much calmer. Seemed reasonable.

The run, as exhibited this last weekend, I am getting better at that.

The cost.  I'd have to find a tri where I could use a mountain bike, as that's what I've got.  I could consider changing the tires to slicks, but buying a tri bike, NOT.  For the swim, I've got the basics and how much can goggles and a swim cap cost...though there is the wetsuit.  The run, got that done.

Hmmm, now there is just the question of desire.  Still on the fence on that one.

Then again, I just got a look at the equipment list, fancy helmets, $600 wetsuits....maybe not.  Though Decathlon has shorty wetsuits for less than 30 bucks, that'd get me through most of the winter in the Med....and there isn't that much wrong with the helmet I've got.

Sempre he negat en rodó la idea de fer un triatló.  Tinc algunes raons:
  1. el cost, hi ha tant equipament.
  2. nadant, per culpa de tota aquesta gentada 
  3. córrent, que no he fet bé mai.
Però ara, els triatlons són més comú, hi han triatlons -mini, (que també es diu esprint, que trobo més intimidant).  Nades per 0.8K, amb bici per 20K i corres per 5K.  Ho podia fer ara, sense entrenant. No vull dir que guanyaria res, simplement acabar la cursa.

Un triatló olímpic està una altra cosa.  1.5K de nadar, 40K de bici i 10K de córrer.  A mi, ho sembla molt més difícil, no?

LLavors, nadant, mai volia fer un triatló per culpa de l'etapa de nadar, una gentada totes colpejant per anar més endavant.  Però aquest estiu passat, vam parlar amb un amic que va fer un triatló i ens va dir que hi ha una solució molt senzilla, deixa anar la majoria dels competidors, i després d'aquest moment de caos, vens tu.  Sembla raonable.

Corrent, com he vist aquest cap de setmana passat, estic millorant.

El preu, hauria de ser un triatló que em deixa utilitzar la meva bici de muntanya, perquè està la que tinc.  Podria canviar les rodes per les del carrer, però no compraria una bici per fer triatló.  A l'hora de nadar, ja tinc les coses bàsiques, puc trobar diners per una gorra i ulleres per nadar...però hi ha el neoprè.  Per córrer, ja tinc tot.

Ara haig de pensar del meu nivell de desig.  Encara, no estic gens segur.

Deu n'hi do, he acabat de mirar una llista del equipament que necessitaria, cascs super guai, un neoprè de $600, potser no.  Però Decathlon ven un 'shorty' per menys de €30, podria ser suficient per l'hivern al Med.....i el casc que ja tinc, funciona.


4 comments:

Trish said...

My brother just did one this summer in Cornwall, Ontario and he did waaay better than he ever thought possible.

I say, go for it!

Anonymous said...

just go for what you enjoy the most :)

carteraroundtheworld said...

Does sound tempting - and I now like all of those sports - I say go for it - what a great thing to have done!
Although mini-tri sounds like a good one to practice on before going Olympic...

oreneta said...

still looking at it, working out the swim training in the sea, safely, is the thing I'm working on now.....