Friday, February 24, 2012

Painted the town read. Feia adolescent catalana

We got home at 3:30 am.  Hem tornat a casa a les tres i mitga de la matinada.  

I'm too old for this.  Faig massa gran per així.

More later....today.     Més, més tard.

No comments: