Monday, April 9, 2012

Sited in BCN Vist en BCN

A heron!!!!  Honest to goodness, the man and I were crossing La Rambla and overhead flew a heron!

Un bernat pescaire!  No el nom d'un home, l'ocell!!!! No fotis!  L'Home i jo estavem creurent la Rambla quan a sobre nosaltres passava una bernat! 

What the heck?  Què passa?

No comments: