Friday, May 11, 2012

One of the things that I like about writing the blog is the discipline of going back over the day and coming up with some moment, or idea or thought to write about.  Today, however, is proving tougher.  The majority of my thoughts have been focused on the upcoming walk, and that just doesn't really lend itself to great blog fodder.
Un dels coses que m'agrada d'escriure aquest bloc és l'oportunitat de rumiar sobre el dia, buscant un moment, un idea, un pensament per descriure.  Avui, per l'altre banda, trobo més difícil.  La gran majoritat dels meus pensaments avui han estat enfocat al camina i la realitat és que tot d'això t'avorreixes ben aviat.

Though I do have to give a great big thank you to everyone who has donate so far!  Chuck and I so far have been sponsored to $470!  That's a whole lot of money, and I am simply over the moon happy.  Chuck is not quite so clear on the issue, but as long as he gets a walk and some food, it's OK.  He's not so happy about this pre big event taper idea, he just thinks he's been getting some crappy walks lately.  Vision beyond the immediate future isn't quite 20/20.
Malgrat d'això, haig de donar una gràcies MOLT gran a tothom qui ja han ajudat!  Fins ara, Chuck i jo hem tingut espònsors fins a $470!  Això esta moltes diners i estic super contenta.  Chuck no queda tant clar amb aquesta tema, però fins que tingui algunes passeigs i menjar, tot està bé.  No està tan content amb la descans abans de l'esforç, simplement pensa que els passeigs d'aquests dies són força patètics.  La seva visió pel futur fora del immediat, no està gaire bé.

There, see?  All I'm writing about is the walk.
Mira.  Només parlo del passeig.

I could talk about how much cancer sucks.  Cause it really does.  But I think I have now.
 Podria escriure sobre el càncer, que està una (la unica paraules que surten donen l'evidencia que passo massa de temps amb adolescents.  Per això, ho deixo així:  que està una "·(?!)·(/!&$*.  És la veritat.  Ja ho he dit.

Listen, lets finish this off like this:  I hope you have a fabulous weekend.  Later, alligator.
Mira, acabem així.  Espero que tinguis un molt bon cap de setmana.  Ens parlarem desprès.  D'acord?

O

2 comments:

Beth said...

I think the upcoming walk is great blog fodder – and it makes perfect sense you’re focused on it. You have to be – to prepare yourself mentally as well as physically.

oreneta said...

Thanks Beth, I suppose one does have to obsess a bit to get this done, no?