Saturday, March 10, 2012

Good news! Bones noticies

First and foremost?  We have visitors and it is delightful.  Family from the UK is here.  Lovely lovely lovely!  They even brought chocolate!  What more can you ask for?

Primer? Els convinguts han arribat i tot està espectacular.  Familía des del RU.  Molt bé, fantàstic, meravellós?  Ens han portat xocolata!  Que més podries demanar?

Second?  Well, the man gets the Economist, the magazine.  He leaves older copies in the john for reading.  Though actually, I think they're current, just checked the date.  The article it was open to (I sometimes wonder if he leaves them open to pages I might like, he's like that) is an article in the Finance and Economics section.  Not the first bit I usually go to.

Segona?  Bé, mira, l'home llegeix el Economist, la revista.  Deixa copies antigues en el lavabo per llegir-els.  Però de fet, em sembla que són els actuals.  He acabat de verificar la data.  Estava deixat obert amb un article especific cap a munt (de vegades crec que els deixa obert a articles que potser m'agradaria, és així, l'home.) Aquest article està en la secció de financi i economia.  No el part on vaig primer, normalment.

The article this time is delightful.  Good bedtime reading, and noon-time reading and morning reading.  Seems that, and I quote, for the first time ever, the number of poor people is declining everywhere.  If that isn't good news, I don't know what is.  Are the world's problems solved?  Clearly not, but this is still good.  They are discussing primarily a decline in the number of people who are living in truly abject poverty, less that $1.25 per day.  Seems something's going right, and I'm glad. In Africa, the number of desperately poor people fell by 12 million people between 2005 and 2008.  Now these folks are not going out to by  Porsche 4X4's or anything silly like that, but 12 million  people who are less poor than they were?  That's a good thing. And there has been improvement all over the globe.

L'article és un sol.  Molt bo per llegir a l'hora de dormir, o al migdia o pel matí també.  Sembla que, i copia del article aquí, per la primera vegada mai, el número de gent que viuen en pobresa ha disminuït per tot al reu.  Si això no és una bona noticia, no sé que en serà.  Evidentment, no hem solucionat tots els problemes del mon, malgrat d'això, està una bona noticia.  Sobretot l'article parlar dels més pobres de tots, els que han d'intentar de viure amb menys de $1.23 cada dia.  Alguna cosa va bé i me n'alegro.  En l'Africa, per exemple, el número de gens molt pobres ha baixat per 12 milions entre 2005 i 2008.  Aquests gens no van a comprar un 4X4 de Porsche, ni cap altre tonteria, però 12 milion gens qui no són tan pobres com abans?  Està bé.  I ha millorat per tot el mon.

Work still to be done, but good news indeed.

Encara hi ha treball per fer, però bones noticies.

 

3 comments:

elpadawan said...

Good news indeed. I hope the numbers will keep getting better...

Anonymous said...

Ive been in Calgary, so not up to date. I really like the latest paintings, I hope you do
Sea Dog

oreneta said...

ElP, don't we all! It is good to read it though, isn't it.

Sea Dog...thank you very much!